XII международен конкурс за детска рисунка –финален кръг

XII международен конкурс за детска рисунка –финален кръг

Публикувано от:

Приключи гласуването във финалния кръг на Дванадесетия международен конкурс “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. /Окончилось голосование в финальном кругу Двенадцатого международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”

 

ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 2.1.126. получила 324 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 2.1.126. получил 324 голоса

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 1.1.99. получила 268 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 1.1.99. получил 268 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 4.1.74.  получила 83 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 4.1.74. получил 83 голоса

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 5.2.10. получила 234 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 5.2.10. получил234 голоса

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 1.2.2. получила 202 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 1.2.2. получил 202 голоса

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 4.2.2. получила 101 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 4.2.2. получил 101 голос

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 5.3.19. получила 69 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 5.3.19. получил 69 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 4.3.6. получила 54 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 4.3.6. получил 54 голоса

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 5.3.20. получила 33 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 5.3.20. получил 33 голоса

 

ЗАБЕЛЕЖКА: При участниците с класирани две рисунки във Финалния етап, се обявява рисунката с по-голям брой гласове.