XII международен конкурс за детска рисунка –III кръг

XII международен конкурс за детска рисунка –III кръг

Публикувано от:

Приключи гласуването за III кръг на Дванадесетия международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за III круг Двенадцатого  международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”

ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 3.1.117 получила 612 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 3.1.117 получил 612 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКИ № 313 и 3.1.16 получили по 371  гласа
ВТОРОЕ МЕСТО- РИСУНКИ № 313 и 3.1.16 получили по 371 голос

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 3.1.88  получила 200 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.1.88 получил 200 голосов

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 3.2.5 получила 117 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 3.2.5 получил 117 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 3.2.2 получила 97 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.2.2 получил 97 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 3.2.1 получила 70 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.2.1 получил 70 голосов

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКИ № 3.3.1 и № 3.3.22  получили по 5 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНКИ № 3.3.1 и № 3.3.22  получили по 5 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 3.3.15 получила 4 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.3.15 получил 4 голоса

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 3.3.12 получила 3 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.3.12 получил 3 голоса