XII международен конкурс за детска рисунка – II кръг

XII международен конкурс за детска рисунка – II кръг

Публикувано от:

Приключи гласуването за II кръг на Дванадесетия международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за II круг Двенадцатого  международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”

ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №2.1.89. получила 667 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №2.1.89. получил 667 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №2.1.125. получила 407 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО- РИСУНОК №2.1.125. получил 407 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА №2.1.126.  получила 331 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК №2.1.126. получил 331 голос

 

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №2.2.5. получила 84 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №2.2.5. получил 84 голоса

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №2.2.4. получила 78 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК №2.2.4. получил 78 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА №2.2.17. получила 9 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК №2.2.17. получил 9 голосов

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №2.3.28. получила 10 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №2.3.28. получил 10 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №2.3.27. получила 8 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК №2.3.27. получил 8 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА №2.3.25. получила 7 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК №2.3.25. получил 7 голосов