XI международен конкурс за детска рисунка – V кръг

XI международен конкурс за детска рисунка – V кръг

Публикувано от:

Приключи гласуването за V кръг на Единадесетия международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за V круг Одиннадцатого  международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”

 

ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 5.1.6  получила 172 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 5.1.6 получил 172 голосa

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 5.1.7 получила 131 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 5.1.7 получил 131 голос

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 5.1.16 получила 111 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 5.1.16 получил 111 голосов

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 5.2.22 получила 34 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 5.2.22 получил 34 голоса

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 5.2.18 получила 8 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 5.2.18 получил 8 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 5.2.20 получила 6 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 5.2.20 получил 6 голосов

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 5.3.13 получила 80 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 5.3.13 получил 80 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 5.3.11 получила 17 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 5.3.11 получил 17 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКИ № 5.3.12 и № 5.3.14 получили по 8 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНКИ № 5.3.12 и № 5.3.14 получили по 8 голосов