X международен конкурс за детска рисунка –VI кръг

X международен конкурс за детска рисунка –VI кръг

Публикувано от:

Приключи гласуването за VI кръг на Десетия  международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за VI круг Десятого  международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”

ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 6.1.106.получила 205 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 6.1.106  получил 205 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 6.1.125.получила 137 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 6.1.125. получил 137 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 6.1.61. получила 136 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 6.1.61.  получил 136 голосов

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 6.2.13. получила 543 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 6.2.13.  получил 543 голоса

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 6.2.6. получила 106 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 6.2.6. получил 106 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 6.2.5. получила 104 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 6.2.5. получил 104 голоса

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 6.3.9. получила 744 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 6.3.9  получил 744 голоса

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 6.3.8. получила 22 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК  № 6.3.8. получил 22 голоса

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 6.3.54 получила 12 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 6.3.54 получил 12 голосов