VIII Национален фестивал “Пусть всегда будет солнце”

VIII Национален фестивал “Пусть всегда будет солнце”

Публикувано от:

Р Е Г Л А М Е Н Т

за провеждане на VIII-ия Национален фестивал на руската поезия, песен и танц

Пусть всегда будет солнце

2022г.

ОРГАНИЗАТОР НА ФЕСТИВАЛА

Фестивалът се организира от Национално Движение Русофили, с подкрепата на Синдиката на българските учители, Община Казанлък и съдействието на Фонд „Русский мир”

ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА

  • Популяризиране на руската поезия, песен и танц;
  • Приобщаване на младото поколение към богатството на руската култура;
  • Създаване на интерес към изучаване на руския език.УЧАСТНИЦИ

За участие във Фестивала се допускат:

  • Предучилищни групи;
  • Ученици от I – ХII клас, разпределени в четири групи: I-IV; V-VII; VIII–X; XI-XII.

ФЕСТИВАЛЪТ ИМА КОНКУРСЕН ХАРАКТЕР И ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЖАНРОВЕ:

Поезия индивидуално рецитиране на руска поезия, с продължителност до 5 мин.

Песни – изпълнени индивидуално /солово/ или от вокална група. Допускат се до две песни (в първия етап), с общо времетраене до 8 минути. Изпълненията се оценяват в две категориииндивидуално и групово изпълнение.

* Поезията и песните се изпълняват на руски език.

*** Журито класира изпълнението само на една от двете песни, с която участникът ще се яви на следващия етап.

Танци – изпълнени от формации (танцова трупа, състав, студия и др.), с продължителност до 8 минути.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не се допуска явяване с репертоар, с който участниците са се представяли на предишните издания на Фестивала!

ЕТАПИ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФЕСТИВАЛА

Фестивалът се провежда на два етапа:

  • Първи етап ОТБОРЕН до 30 юни 2022 г. участниците трябва да изпратят видео с изпълненията си във формат .mp4 или .avi на konkursi@rusofili.bg. Резултатите от етапа ще бъдат обявени до 31 юли 2022г.
  • Втори етап ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН септември 2022г.

В ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ етап на Фестивала имат право да участват класираните на първо място в ОТБОРНИЯ етап по жанр и възрастова група

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако епидемичната ситуация позволява, ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯТ ЕТАП ще се проведе наживо през първата половина на м. Септември.

Ако епидемичната ситуация не позволява Фестивалът да бъде проведен наживо, ще бъдат оценявани видеозаписите на изпълненията. В този случай всеки участник може до 30 септември да изпрати нов запис на изпълнението, с което е класиран за участие в ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ ЕТАП. Резултатите ще бъдат обявени до 30 октомври.

Жури оценява участниците в отделните жанрове, отчитайки възрастовата група, подбора на репертоара, сложността на изпълнението, сценичната реализация, костюма, общото художествено въздействие.

ОТБОРЕН ЕТАП

На всеки участник в ОТБОРНИЯ етап на Фестивала се връчва ПОХВАЛЕН ЛИСТ.

Жури определя финалистите в ОТБОРНИЯ етап – класира на първо, второ и трето място изпълнители по жанр, от всяка възрастова група.

При класиране на певчески групи и танцови формации, с участници от различни възрасти, възрастовата група се определя от най-големите по възраст изпълнители.

На заелите първо, второ и трето място в ОТБОРНИЯ етап се връчва ГРАМОТА.

Класираните на първо място в отделните възрастови групи и жанр имат право да се явят на ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ етап.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП

Всеки участник получава ДИПЛОМ НА ФИНАЛИСТА.

Класираните изпълнители на първо, второ и трето място по жанр и възрастова група се награждават със СТАТУЕТКА на Национално Движение Русофили и Фонд „Русский мир” и ДИПЛОМ на ЛАУРЕАТА.

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявки за участие в ОТБОРНИЯ етап на Фестивала /по приложения ОБРАЗЕЦ/ и видеа с изпълненията се изпращат до 30 юни 2022 г. във формат .mp4 или .avi на e-mail: konkursi@rusofili.bg или Viber: +359885135431, както и на Председателя (Координатора) на Движението, в съответния областен град.

За въпроси и уточнения

Кристина Иванова – тел.: 0885 135 431

Росица Младенова – тел.: 0884 844 928

Антонио Дачовски – тел.: 0882 602 243

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Download (DOC, 39KB)