Михаил Хазин: „Моделът не работи, но политиците нямат и най-малка представа накъде да се върви“