US-финансист: Уолстрийт ще се предаде на Русия и Китай

US-финансист: Уолстрийт ще се предаде на Русия и Китай

Публикувано от:

 

ЕС не е в състояние да реши нито един проблем на страните-членки. Затова е логично да се обърне на изток към богатата на енергийни ресурси Русия и развиващия се Китай. Новият китайски „Копринен път” е евразийски сухопътен мост, снабден с развиваща се инфраструктура от автомагистрали, тръбопроводи и железници, която ще съедини заедно Китай, Централна Азия, Русия и Европа. Всичко това е специална възможност за инвестиции през 21 век.

Осакатените, несъстоятелни и слаборазвитите икономики на Южна и Източна Европа сега се нуждаят от значително финансиране за възстановяване на конкурентоспособността и икономическия ръст. Така те ще могат да избягнат сътресенията на държавния дълг, безработицата и постоянните рецесии.

Но и Европа, и САЩ умеят само да заемат пари и отлагат погасяването на задълженията, докато кредитния пазар не се надигне вълна от недоволство. Рано или късно това довежда до икономическа смърт, сега сдържана само от контролирани или манипулирани пазари.

Господството на американския долар и икономическото превъзходство на САЩ приближава края си, докато Азия все по-здраво укрепва позициите си. Путин и Китай са готови да превърнат света от еднополюсен, управляван от Вашингтон, в многополюсен.

Представителите на Вашингтон и Уолстрийт усещат приближаването на новите времена. Ето защо Америка води такава агресивна международно политика по отношение на богати с нефт и енергии региони и утвърждава своята власт с военната си мощ.

След падането на Римската империя Венеция посредством търговията с Азия довела тъмната Европа до Ренесанса. Сега Европа може да излезе на ново качествено равнище посредством Копринения път. Пита се обаче кой ще бъде новият Марко Поло?/БЛИЦ