Фести­ва­лите на пат­ри­о­тич­ната и анти­фашистка песен „Среб­ърни чучу­лиги” и на фрон­то­вата песен „Альоша” съб­раха 1300 изпъл­ни­тели от цялата страна. По тра­диция двата фести­вала се про­веж­дат съвместно. Музи­кал­ното съби­тие се състоя в цен­тра­лата на БСП на „Пози­тано” 20 на 18 и 19 октом­ври в София. Тази година фести­ва­лите са посве­тени на 70-​годишнината от деве­то­сеп­тем­врий­ската победа в Бълга­рия, 70-​та годиш­нина от Побе­дата над ...

Общонационалният организационен комитет има удоволствието да ви покани да вземете участие в  Общонационалните фестивали: Шестнадесети фестивал на патриотичната и антифашистка песен „Сребърни чучулиги” и Тринадесети фестивал на фронтовата песен „Альоша”, които ще се проведат на 10 и 11 октомври 2015 г. от 9,30 ч. в София /Киносалон ул. „Позитано” №20/. Фестивалите са посветени на 70-годишнината от Победата над фашизма. ...

П О К А Н А ЦЕНТРАЛНИЯТ, ГРАДСКИЯТ И ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ ФОНДАЦИЯ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ” ФЕДЕРАЦИЯТА ЗА ПРИЯТЕЛСТВО С НАРОДИТЕ НА РУСИЯ И ОНД НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ СОФИЙСКО СДРУЖЕНИЕ НА ПРИЯТЕЛИТЕ НА РУСИЯ „АЛ.НЕВСКИ” ФЕДЕРАЦИЯ „СЪЮЗ НА СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИТЕ” МКДЦ „ДОМ НА МОСКВА В СОФИЯ” РУСКИЯТ КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В СОФИЯ   Ви канят на ГАЛА-КОНЦЕРТ на ...

Централният, Градският и Областният съвети на Българския антифашистки съюз, Фондация „Устойчиво развитие за България”, Федерацията за приятелство с  народите на Русия и ОНД, Национално Движение Русофили Сдружение на приятелите на Русия „Александър Невски”, Федерация „Съюз на съотечествениците”, Руският културно-информационен център, МКДЦ „Дом на Москва в София” организират Петнадесети  фестивал на патриотичната и антифашистка  песен ”Сребърни чучулиги”  и  Дванадесети фестивал на ...

Уважаеми колеги,             Информираме Ви, че Централният, Градският и Областният съвети на Българския антифашистки съюз, Фондация „Устойчиво развитие за България”, Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД, Национално Движение Русофили, Сдружение на приятелите на Русия „Александър Невски”, Федерация „Съюз на съотечествениците”, Руският културно-информационен център, МКДЦ „Дом на Москва в София” организират Петнадесети юбилеен фестивал на патриотичната и антифашистка ...

error: Съдържанието ни е авторско!