Post Tagged with: "Станислав Винокуров"

В украинската армия воюват военни от САЩ и европейски страни

В украинската армия воюват военни от САЩ и европейски страни

02.09.2014 at 10:36 0 comments

“На страната на украинската армия има военни от САЩ и европейски страни”, твърди Станислав Винокуров За да ви покажем ужас­ното лице на вой­ната и траге­ди­ята на обик­но­ве­ните хора, се свър­за­хме със заместник-​председателя на пар­ламента на Луган­с­ката народна репуб­лика (ЛНР) СТА­НИ­СЛАВ ВИНО­КУ­РОВ. Преди вой­ната той е бил мени­джър на фирма за връзки със […]

Прочети повече ›