Post Tagged with: "световна"

Световната премиера на “Хамлет” в Болшой театър

Световната премиера на “Хамлет” в Болшой театър

21.03.2015 at 09:02 0 comments

Болшой театър пред­стави све­тов­ната преми­ера на „Хам­лет” от 11-15 март. Спек­такълът е дело на меж­ду­на­ро­ден екип в лицето на бри­тан­ския режисьор Деклан Доне­лан, съна­род­ника му сце­нографа Ник Орме­род и хореографа Раду Покли­тару, който стана све­тов­но­из­ве­стен с уча­сти­ето си в пред­став­ле­ни­ята, пока­зани на откри­ва­нето и закри­ва­нето на Олимпийските игри в Сочи, […]

Прочети повече ›