Post Tagged with: "светло"

Киев трябва да разбере, че топлото и светлото е с пари

20.05.2014 at 14:28 0 comments

ЕВРОПЕЙСКИ ИНДУСТРИАЛЦИ ИСКАТ ДА ПРОДЪЛЖАТ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С РУСИЯ Източник: в. “Русия днес-Россия сегодня” За доста­ве­ните енерго­ре­сурси трябва да се плаща, неза­ви­симо от поли­ти­че­с­ката ситу­ация, като това важи и за Украйна, заяви рус­кият премиер Дмит­рий Мед­ве­дев по време на състо­я­лата се в четвъртък мини­стер­ска среща на Меж­ду­на­род­ния енергиен форум. Той под­черта, […]

Прочети повече ›