Руският президент Владимир Путин присъства на постановка в Малий театър в Москва. Той изгледа с интерес представлението „Последна жертва“ от руския драматург Александър Островски, съобщава „Дарик“. Путин бе придружен от генералния директор на Малий театър Тамара Михайлова и от министъра на културата Владимир Медински. Руският президент беше планирал да гледа представлението на 19 декември м.г., но тогава в Турция беше ...

Автор: Максим Момчилов. От 18 ч. на 28 ноември – събота е поредната проява на Национално движение „Русофили” в Община Несебър. Общинската организация на Националното движение по инициатива на градската организация на Националното движение  „Русофили“ – Обзор организира в Многофункционална зала на град Обзор представлението  на Народния руски театър „Славянка“ – „Войната няма женско лице“. Входът е свободен. Режисьор на ...

„Най-суровото изпитание в цялата руска история ни погоди капитализмът с нечовешко лице. Тогава, през 1991-ва, всичко се преобърна. Изобщо, доколкото разбирам (аз все пак съм роден през 1935 година, тоест съм отдавна на тази земя), обезценяването на рублата е най-тежкият и засега с нищо неоправдан тест за мерзост, адресиран към обикновения човек. За щастие засега рублата не е победила човека. ...

С теат­рална вечер започна меж­ду­на­род­ният фести­вал „Жреци на музите” в Лозе­нец. В пър­вата фести­вална вечер на открита сцена под звез­дите се изявиха актьо­рите от Наро­ден театър „Втора реал­ност” от Шахов­ски район, Мос­ков­ска област. Те пред­ста­виха пие­сата от съвремен­ния драма­тург Алек­сандър Коров­кин „Кукла за бул­ката”. Пред­став­ле­ни­ето е заба­вен фарс, който раз­казва обик­но­вена исто­рия от живота на хората в малко руско село. ...

error: Съдържанието ни е авторско!