Post Tagged with: "Нюпорт"

Какво иска да ни каже срещата на НАТО?

Какво иска да ни каже срещата на НАТО?

08.09.2014 at 10:46 0 comments

Реша­ващ момент в исто­ри­ята — така нарече сеп­тем­врий­ската среща на високо рав­нище на НАТО в уел­ския Нюпорт гене­рал­ният сек­ре­тар на али­анса Расму­сен. Той заяви с патос в белгийския град Монс, където е разпо­ложено команд­ва­нето на Обе­ди­не­ните сили на блока в Европа: „Тази среща ще бъде повра­тен пункт — ще при­емем план за […]

Прочети повече ›