Post Tagged with: "европейски медии"

Немски журналист: Европейските медии “обслужват” САЩ под натиска на ЦРУ

Немски журналист: Европейските медии “обслужват” САЩ под натиска на ЦРУ

24.10.2014 at 11:14 0 comments

Ако отворим днес страниците на произволен европейски вестник или списание, ще попаднем на десетки статии за това, колко добре се живее в Щатите. Дали това обаче е така? Немският журналист Удо Улфкоте разказа пред телевизия RT, че той например е бил принуждаван да публикува статии на американски агенти, подписани от […]

Прочети повече ›
Европейските медии са в шок

Европейските медии са в шок

31.07.2014 at 10:12 1 comment

САЩ са катего­рично про­тив при­зи­вите за раз­след­ване на действи­ята на укра­ин­ската армия в Ново­ру­сия и изис­ква да не се про­веж­дат пара­лели с действи­ята на опъл­ченците. Това съобщи гово­ри­те­лят на Държав­ния депар­тамент на САЩ Мари Харф. От аме­ри­кан­ското външ­нопо­ли­ти­че­ско ведом­ство доба­виха също, че смя­тат за пра­вилна и необ­хо­дима сило­вата опе­рация в […]

Прочети повече ›