Post Tagged with: "дружество"

Извадиха скелети на великани отпреди 4 хиляди години

Извадиха скелети на великани отпреди 4 хиляди години

27.10.2014 at 13:04 0 comments

Останки от древни хора с големи размери са намерени в руския Краснодарски край, съобщи служител на Кубанското археологическо дружество. Василий Матаев обяви, че откритието е направено в близост до село в Новопокровски район по време на разкопки на погребална могила от Средната бронзова епоха, или втората половина на III хилядолетие […]

Прочети повече ›
Руският език е мост, свързващ нашите два народа

Руският език е мост, свързващ нашите два народа

29.06.2014 at 14:42 0 comments

Дружеството на русистите в България – традиции и съвременност Друже­ството на руси­стите в Бълга­рия заема достойно място в духов­ното про­стран­ство на нашата държава вече 47 години. Съз­да­дено е на 5 юли 1967 г. в София. Целта на учре­де­ната орга­ни­за­ция е да обе­дини колегите-​русисти, рабо­тещи в сред­ното и висшето обра­зо­ва­ние, и да съдейства […]

Прочети повече ›