Post Tagged with: "ДНК"

Потвърдиха автентичността на останките на царското семейство

Потвърдиха автентичността на останките на царското семейство

12.11.2015 at 14:33 0 comments

Автор: Денис Джамбазов. Нов анализ потвърди предишни констатации относно автентичността на останките на членове на руското царско семейство, съобщи „Интерфакс“. Николай II – последният император на Русия – е разстрелян заедно със семейството си през юни 1918 година. Александра Фьодоровна – германска принцеса и императрица на Русия – е застреляна […]

Прочети повече ›
ДНК-анализ сочи, че Рюрик не е скандинавец

ДНК-анализ сочи, че Рюрик не е скандинавец

18.04.2015 at 11:14 0 comments

Водещият пред­ста­ви­тел в науч­ното направ­ле­ние „ДНК-​генеалогия”, док­тор на хими­че­с­ките науки, про­фе­сор от МГУ и Хар­вард­ския уни­вер­си­тет Ана­то­лий Кльо­сов раз­каза в интервю за най-​новите постиже­ния на гене­а­логи­ята, които помагат в раз­вен­ча­ва­нето на мито­вете, очер­нящи исто­ри­ята на Русия. В древна Русия не е имало много скан­ди­навци – Норман­с­ката тео­рия за въз­ни­ква­нето на […]

Прочети повече ›
Руските гени: какво казва науката

Руските гени: какво казва науката

23.01.2015 at 17:35 1 comment

Откъде са произлезли руснаците? Кои са техните предци? Какво е общото между руснаците и украинците? Дълго време отговорите на тези въпроси са можели да бъдат само спекулативни. Докато не са се захванали генетиците. Адам и Ева   С изучаването на генетичните корени се занимава популационната генетика. Тя се базира на […]

Прочети повече ›