NI разказа защо вече не е по силите на САЩ да диктуват условията си на целия свят

САЩ не разполагат с икономически и военни ресурси, за да диктуват условията си на цялата световна общност. Американските власти трябва да преминат от практиката на „раздаване на команди“ към стратегическо планиране на международната политика, пише The National Interest.

През XXI в. характерът и мащабът на предизвикателствата се промени – повечето конфликти и проблеми се случват вътре в страните, а не между отделните държави, както бе по-рано, отбелязва авторът на публикацията. Тероризмът и гражданските войни са по-малко уловими проблеми, отколкото традиционните военни цели. За правителствата е все по-трудно да приемат решения, тъй като политическата и икономическата обстановка се усложнява.

САЩ продължават да са могъща държава, без която е невъзможно решаването на глобалните проблеми. „На нас обаче ни трябват лидери, които знаят къде да ни отведат и могат да разработят стратегия“, счита авторът. Напълно очевидно е, че сами Съединените щати няма да се справят с всички проблеми, затова Америка трябва да търси съюзници и да се договаря, отчитайки интересите на партньорите си.

Що се отнася до Русия, то Америка трябва да използва възможностите си, за да изгради нови отношения с нея. Ясно е, че нито санкциите, нито военният натиск на Запада няма да накарат Москва да отстъпи от позициите си.

Нова сделка между Русия и САЩ може да бъде изгодна и за двете страни – Америка признава статута на „велика държава“ на Русия и ще си сътрудничи с нея в Сирия и Ирак, както и ще помогне за възстановяването на икономическите контакти със Запада, при условие, че балтийските страни и Украйна повече няма да усещат заплаха от Изток, пише авторът. „Всъщност, ние се отнасяме към Русия като към велика държава, в замяна на сътрудничеството в Близкия изток във въпросите за неразпространението на ядреното оръжие и съвместната борба с тероризма“, се казва още в статията.

Китай представлява още по-сложна задача за САЩ, тъй като влиянието на КНР в Азия е много по-силно от американското. Пекин превъзхожда съседите си в икономически план, а сдържането на политическите му амбиции до ден днешен е главно предизвикателство за Щатите.

„Тъжната истина, която е невъзможно да не забележим, е че ние не умеем да използваме възможностите си за ефективна борба с трудните предизвикателства на съвременния свят“,  обобщава NI.