National Interest: Липсва дискусия във външната политика на САЩ

National Interest: Липсва дискусия във външната политика на САЩ

Публикувано от:

На фона на нарастването на проблемите в Европа и Източна Азия, както и от над десетте години несполуки в Близкия Изток, би следвало да се очакват спорни и разнопланови дискусии по време на предизборната кампания, в научните центрове, в правителството или в медиите, съобщава The National Interest. Според Ричард Берт обсъждането на този въпрос е ограничено и предсказуемо.

Берт, бивш посланик в Германия, предположил, че САЩ могат да се придвижат напред в решаването на външнополитическите проблеми като отговорят на три групи въпроси:

Първо, кои са приоритетите във външната политика на САЩ и как да се прави политика по избирателна и умна при избора на приоритетите?

Второ, кои са основните външнополитически цели и задачи на САЩ? Берт твърди, че основаните на ценностен подход инициативи като налагане на демокрация и смяна на режими „по-скоро донасят вреда, отколкото полза”. Особено е обречен на провал този подход в Близкия Изток.

И трето, какви средства трябва да използват САЩ при провеждане на своята външна политика, защото неправилното използване на военната мощ може да се окаже извънредно скъпо?

Берт твърди, че съгласуваното урегулиране на ситуацията в Украйна би станало по-ефективно решение на проблема, отколкото затегнатото противопоставяне. Това решение трябва да включва усилията на САЩ и европейските страни, за да заставят украинското правителство да приеме предоставянето на автономия за Източна Украйна и да отложи членството в НАТО.