IX международен конкурс за детска рисунка –VI кръг

IX международен конкурс за детска рисунка –VI кръг

Публикувано от:

Приключи гласуването за VI кръг на Деветия  международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за VI круг Девятого  международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”
ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 6.1.99 получила 303 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 6.1.99 получил 303 голоса

6.1.99

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 6.1.73 получила 290 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 6.1.73 получил 290 голосов

6.1.73

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 6.1.68  получила 186 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 6.1.68 получил 186 голосов

6.1.68

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 6.2.14 получила 85 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 6.2.14 получил 85 голосов

dav

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 6.2.16 получила 82 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 6.2.16 получил 82 голоса

dav

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 6.2.15 получила 50 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 6.2.15 получил 50 голосов

dav

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 6.3.24 получила 187 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 6.3.24 получил 187 голосов

6.3.24

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 6.3.21 получила 12  гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 6.3.21 получил 12 голосов

6.3.21

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 6.3.22 получила 11 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 6.3.22 получил 11 голосов

6.3.22