II Национален фестивал на руската поезия, песни и танци “Пусть всегда будет солнце”, посветен на 70-та годишнина от победата над фашизма

II Национален фестивал на руската поезия, песни и танци “Пусть всегда будет солнце”, посветен на 70-та годишнина от победата над фашизма

Публикувано от:

Мнозина от средното и по-възрастното поколение българи помнят руската песен „Солнечный круг…” и нейния припев „Пусть всегда будет солнце”! Пусть всегда будет небо!…”, послужил за надслов на I Национален фестивал на руската поезия песен и танци, организиран през 2014 година от Национално Движение Русофили и с финансовата подкрепа на Фонд „Русский мир”-Москва. Неговата основна цел е различните възрастови групи да се докоснат до богатата съкровищница на руското културно наследство. Всеобщо е мнението, че целта е постигната. И това го дължим на всичките 28 области, 110 общини, 143 вокално-инструментални състави, 75 танцови формации, стотици индивидуални изпълнители на руска поезия и песни с над 3000 (три хиляди) участници и на активната подкрепа, оказана от Регионалните инспекторати по образованието, ръководствата на читалищата, на центровете за работа с децата и младежта, на местните клубове и движения „Приятели на Русия, на показаната съпричастност от кметовете на десетки общини.

Оценявайки ефекта от организираните изяви и въздействието им върху учениците, Министерството на образованието и науката прие предложението на Национално Движение Русофили и със Заповед № Р2 09 1439/16.09.2014 г. включи Фестивала в Националния календар за извънучилищни дейности за 2014/2015г., под № 44.

Очакваме действена подкрепа и от Националния Дворец на Децата, Националния съюз на читалищата, Националния съюз на българските музикални танцови дейци.

Във Втория Национален фестивал на руската поезия, песен и танци „ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ” ще се включат предучилищни групи, изучаващи руски език, както и ученици, разпределени в три възрастови групи :

– I група от 1 до 4 клас (7-10 годишни);

– II група от V до VII клас (11-14 годишни);

– III група от IX до XII клас ( 15- 18 годишни).

Запазва се конкурсният характер на Фестивала и етапите на провеждането му : I- областен; II – зонален; II – заключителен (национален) етап през м. септември 2015 година в рамките на XII Национален събор на приятелите на Русия.