Fitch: Русия е подготвена най-добре от всички за забавянето на растежа на развиващите се пазари

Fitch: Русия е подготвена най-добре от всички за забавянето на растежа на развиващите се пазари

Публикувано от:

Руските компании, особено специализираните в областта на добива на природни ресурси, са най-добре подготвени за възможното забавяне на темповете на растежа на развиващите се пазари, тъй като по-добре хеджират валутните рискове, смятат анализаторите на международната рейтингова агенция “Fitch”.

Най-лошо забавянето на развиващите се пазари ще се отрази на фирмите от Турция. Този сценарий предвижда намаляване на темповете на растеж на икономиките, ръст на лихвите и продължителна слабост на курса на националните валути.