7 руски «неизвестни» изобретения

7 руски «неизвестни» изобретения

Публикувано от:

Руската земя винаги е била богата на «изобретатели». Подарихме на света радиото, телевизора, първия изкуствен спътник и електрическата лампа. Всички знаят за тези изобретения, но руският инженерен ум не се е задоволил само с това. Представяме 7 руски, по-малко известни, изобретения, без които не можем да си представим съвременната цивилизация.

1 Електромобилът

izobreteniya 1

През 1899 година руският инженер и благородник Иполит Владимирович Романов представил в Санкт-Петербург първия в света електромобил. Дизайнът му бил подобен на този на английските файтони, където кочияшът бил на висока капра зад пътниците. Екипажът бил с четири колела и имал две седалки. Предните колела били с по-голям диаметър от задните. Електромобилите имали голям минус – много сложна система за зареждане, тъй като в онези времена не е имало достойни преобразователи на променливия ток. Електромобилът станал предшественик на съвременния тролейбус.

2 Монорелсата

izobreteniya 2

Иван Кирилович Елманов, от подмосковското село Мячково, изобретил през 1820 година така наречения «път върху стълбове». По горната надлъжна греда се движели вагонетки, теглени от коне. Но тъй като не се намерил инвеститор, който би помогнал в строителството на пътищата по предложената от автора система, Елманов бил принуден да се откаже от идеята си. Първият монорелсов път се появил през 1899 година, по проект на инженер Романов. Първата монорелса в Москва била положена 34 години по-късно. През 2004 година в столицата откриват първия публичен монорелсов път. От 2008 година той става пълноценна разновидност на обществения градски транспорт.

3 Електрическият мотор

izobreteniya 3

От 1834 година Борис Семьонович Якоби е в Кьонигсберг. Увличайки се от физика, той прави откритие – изобретява електрическия мотор, работещ на принципа на въртенето на работния вал. Вече били открити електрически устройства, роторът на които се движел люлеейки се или възвратно-постъпателно. Ученият си поставил за цел да създаде максимално мощен електрически мотор, който би могъл да се използва на практика. През същата 1834 година Якоби изпратил в Парижката академия на науките ръкопис, в който излагал същността на работата си. Изобретението било разгледано на заседание на учените, след което работата била публикувана. По този начин за появяването на двигателя на Якоби разбира целият свят.

4 Цветната фотография

izobreteniya 4

На 13 декември 1902 година Сергей Михайлович Прокудин-Горский съобщил, че разработва цветни диапозитиви, които били създавани в съответствие с метода на трицветната фотография, предложен от Мите. През 1905 година той получил патент за собствен сенсибилизатор, който бил доста по-качествен от разработките на чуждестранните химици. Ученият не само разработил, но и реализирал на практика уникалния метод за пренасяне на цвета върху фотоизображенията. Методът бил много прост. Сергей Михайлович създал особена фотокамера, която правела три снимки на едно и също изображение, прекарани през три напълно различни светлинни филтъра: червен, зелен и син.

5 Кинокамерата

izobreteniya 5

През 1893 година, докато работил заедно с физика Любимов, Йосиф Андреевич Тимченко създал така наречения «охлюв» – особен механизъм, с чиято помощ в стробоскопа можело да се сменя последователността на кадрите. По-късно този механизъм заляга в основата на кинескопа, който Тимченко разработил заедно с Фрейденберг. Демонстрацията на кинескопа се състояла през следващата година на конгреса на руските лекари и естествоизпитатели. Били прожектирани две ленти: «Копиехвъргачът» и «Препускащият конник», които били заснети на Одеския хиподрум. Това събитие дори е документирано. В протокола от заседанието на секцията пише: «Представителите на събранието с интерес се запознаха с изобретението на господин Тимченко. И, в съответствие с предложението на двама професори, решихме да изразим благодарност на господин Тимченко».

6 Автоматът

izobreteniya 6

През 1913 година изобретателят Владимир Григориевич Фьодоров започва изпитанията на автоматична пушка (стреляща със залпов огън) с патрони 6,5 милиметра, които били негова разработка. След три години вече въоръжавали с тази автоматична пушка войниците от Измаилския полк. Серийното производство на автоматите било разгърнато едва след революцията. На въоръжение в руската армия това оръжие било до 1928 година. Но, според някои данни, в периода на Зимната война с Финландия войските използвали някои екземпляри на автомата на Фьодоров.

7 Изкуственото сърце

izobreteniya 7

През 1937 година 21-годишният студент Владимир Петрович Демихов демонстрирал възможността да се поддържа кръвообращението в кучешки организъм за сметка на пластмасова помпа, която се задействала с електрически мотор. След 9 години той пръв извършва хетеротопна сърдечна трансплантация при куче, както и едновременна трансплантация на бял дроб и сърце, отново на куче. По-късно хирургът трансплантира бял дроб. Впоследствие Демихов извършва три вида трансплантации. Заедно с това са били предложени методи за пълноценна едновременна замяна на белите дробове и сърцето.

Источник: 7 русских «неизвестных» изобретений

© Русская Семерка russian7.ru