Николай Малинов участва с  доклад в конференция на РИСИ: „Ролята на духовно-патриотичните идеи за победата във Великата отечествена война 1941-1945 г.”

Николай Малинов участва с доклад в конференция на РИСИ: „Ролята на духовно-патриотичните идеи за победата във Великата отечествена война 1941-1945 г.”

Публикувано от:

На 16 април 2015 г. в Руския институт за стратегически изследвания се проведе конференция на тема „Ролята на духовно-патриотичните идеи за победата във Великата отечествена война 1941-1945 г.” В обсъжданията взеха участие руски и чуждестранни историци, политолози, представители на духовенството и общественици.

Николай Малинов, председател на НД Русофили излезе с доклад  на тема „Съветско–българското бойно братство през годините на Великата отечествена война “. Целта на доклада беше да се противопостави на мита, пуснал дълбоки корени в Русия, че България е участвала в тази война на страната на фашизма.

“Като историк по образование, за мен беше интересно да се върна към темата. Участието на България във Втората световна война може да се раздели на три периода:

• първият е периодът на неутралитет, който продължава до 1 март 1941 г.,
• от март 1941 до 9 септември 1944 г. българското правителство, но не и българският народ, е съюзник на страните от Оста
• третият период е свързан с присъединяването на страната към Съюзниците и той продължава до края на войната – 9 май 1945 г.

Всичко това предопределя и спецификата на антифашистката съпротива. Първият партизанин в България излиза на 23 юни 1941 г. Ако в окупираните държави от Европа партизанското движение е насочено срещу външен враг, в България то е срещу собственото правителство и това ограничава размаха и целите му в началния период от неговото разгръщане…” каза Малинов.

Събитието откри Леонид Решетников, директор на РИСИ, като подчерта, че главната цел на конференцията е да разкрие същността на подвига на руския народ и духовните предпоставки, които са му помогнали да извоюва свещената победа през 1945 г.