2014-та се очертава като изключително активна за научния обмен между ЕС и Русия

Публикувано от:

Москва, 31 януари. В рамките на Годината на науката „Русия – ЕС 2014” в Русия и страните-членки на Европейския съюз са планирани около 200 мероприятия, посветени на сътрудничеството в областта на науката и технологиите, съобщава руското издание „Наука и жизнь”.

2014-та е обявена за Година на науката Русия – ЕС още на 21 декември 2012 г. на срещата на върха Русия – ЕС в Брюксел. Целта на Годината на науката е разширяване на сътрудничеството в областта на висшето образование, научните изследвания и иновациите. Русия е активен участник в текущата седма рамкова програма на ЕС за научно-технологично развитие, и понастоящем е основен международен партньор в тази програма, както по количество участващи организации, така и по обем финансиране. Към този момент 459 руски организации участват в реализацията на 298 проекта с общ обем на финансиране над 2 млрд. евро, от които повече от 1,3 млрд. са заделени от Европейския съюз.

Приоритетни области за сътрудничество са аеронавтиката, космосът, информационно-комуникационните технологии, енергетиката, нанотехнологиите, здравеопазването, научната инфраструктура..