140 години от рождението на акад. Владимир Вернадски

140 години от рождението на акад. Владимир Вернадски

Публикувано от:

През  2003 година се навършиха 140 години от рождението на великия руски учен академик Владимир Иванович Вернадски (12.03.1863 – 06.01.1945). Вл. Вернадски е работил в много научни области – минералогия, кристалография, биология, геохимия, биогеохимия (Вернадски е общопризнат създател на науките геохимия и биогеохимия), история на науката, философия и др. Основател е на редица научни организации и учреждения, сред които Украинската Академия на науките, Радиевия институт в Москва, Биогеохимичната лаборатория и др. Създател е на множество научни школи.

       Владимир Вернадски, наред с Николай Фьодоров, Константин Циолковски, Александър Чижевски, Павел Флоренски, Пиер Теяр дьо Шарден е представител на космизма – течение в научната и философска мисъл през ХІХ и ХХ век, представляващо една от важните компоненти на извършената през този период от историята на човечеството духовна революция.

Важността на редица изследвания на Владимир Вернадски не е била осъзната в достатъчна степен от по-голямата част от неговите съвременници. Самият той е наясно, че работи за по-далечното бъдеще и казва “Царството на моите идеи предстои”. И наистина, много от трудовете му са публикувани (и продължават да се публикуват)  десетилетия след смъртта на своя автор и стават основа за нови перспективни научни търсения.  

140-годишнината от рождението на Вернадски беше тържествено отбелязана с провеждането на множество юбилейни тържества и научни форуми в продължение на цялата 2003 година. На 11 март в Президиума на Руската Академия на науките се състоя тържествено заседание, посветено на кръглата годишнина, организирано от РАН и Неправителствената фондация “Владимир Вернадски”. В музея “Н.К.Рьорих” в Москва през октомври 2003 година се състоя конференция на тема “Космическото мислене и новата система на познание”, също посветена на 140-годишнината. Конференцията беше организирана от Руската академия за естествени науки, Руската академия на образованието, Руската академия на космонавтиката “К.Е.Циолковски”, Федерацията на космонавтиката на Русия, Международната асоциация на фондовете за мир, Международния център-музей “Рьорих” в Москва, Юбилеят беше тържествено отбеляцан и от Таврическия национален университет “Владимир Вернадски” в Симферопол, както и от много други университети, музеи и обществени организации.

       В настоящия брой на “Палитра” предлагаме на нашите читатели да се запознаят с последния публикуван приживе труд на В.Вернадски – статията “Няколко думи за ноосферата”, в която в синтезирана форма са изложени схващанията на Вернадски за ноосферата и живото вещество – понятия, които са ключови както за разбирането на научното и философско наследство на Владимир Вернадски, така и на протичащите на планетата Земя еволюционни процеси.

      Първата публикация на статията е в списание “Успехи современной биологии” (1944 г., No. 18, бр. 2, стр. 113-120). Преводът е извършен по изданието в книгата: В.И. Вернадский, Научная мысль как планетное явление, Отв. ред. А.Л. Яншин, Москва, “Наука”, 1991.