„Шрьо­дер” отива на фестивала в Сардиния

„Шрьо­дер” отива на фестивала в Сардиния

Публикувано от:

Рус­кият късо­мет­ражен филм „Шрьо­дер” на Михаил Довженко, в който се раз­казва за „убийството” на про­из­ве­де­ни­ята на съвремен­ното изку­ство, попадна в кон­курс­ната програма на кино­фе­сти­вала в Сар­ди­ния. Във филма участват редица талант­ливи и млади актьори, сред които Алекс Дубас, Игор Ясу­ло­вич, Алиса Хаза­нова, Ека­те­рина Вол­кова, Яков Довженко и Ека­те­рина Семенова.

Иде­ята за съз­да­ва­нето на „Шрьо­дер” се появява след излъч­ва­нето на пре­да­ване по руско радио, в което зри­те­лите е тряб­вало да посо­чат при­чи­ните за упадъка на съвремен­ното изку­ство. Лен­тата е участвала в кино­фе­сти­ва­лите в Кали­нинград, Регенс­бург (Герма­ния) и Торонто (Канада).

Съз­да­те­лите на „Шрьо­дер” в момента рабо­тят по нов про­ект — заснема­нето на втори късо­мет­ражен филм с работ­ното загла­вие „Все още не”. „Исто­ри­ята е много трога­телна. В нея се раз­казва за истин­ската любов и безгриж­ния живот на двама влю­бени. Те си мис­лят, че след като се оже­нят, щаст­ли­вият живот продължава, но дали наи­стина след брака всичко е розово”, раз­казва Яков Довженко. Във „Все още не” ще участва същият актьор­ски и сни­ма­чен екип, както и в „Шрьодер”, пише вестник Русия днес – Россия сегодня.