Шрифтът Times New Roman попадна под ударите на санкциите

Шрифтът Times New Roman попадна под ударите на санкциите

Публикувано от:

Заради наложените санкции от страна на САЩ, създателите на руската операционна система Astra Linux не могат да включат използването на шрифтове като Times New Roman, Arial, Courier New, Tahoma и Veranda, съобщава  “Комерсант”

Шрифтът Times New Roman се използва при оформянето на всички официални документи в Русия, включително и в държавните учреждения. Затова отказът на лиценз от американската компания Imagine Monotype, която е притежател на всички най-популярни шрифтове, се превърна в сериозен проблем.

По тази причина създателите на руската операционна система, съвместно с компанията “ПараТайп” представиха общодостъпните руски шрифтове PT Astra Sans и PT Astra Serif. Според създателите им (http://astralinux.com/fonts.html) те представляват пълноценни метрически аналози на задграничния шрифт Times New Roman.

Използването на новите шрифтове не води до промяна във вида на документите, компанията-разработчик дори показа нагледни таблици за съответствието на шрифтовете (http://astralinux.com/fonts.html). Визуалните разлики между шрифтовете са минимални.

Astra Linux е операционна система със специално предназначение, създадена от компанията “НПО РусБИТех” през 2010 г. за нуждите на държавните ведомства, в рамките на програмата по заместване на вноса на софтуер за държавните структури. Сред поръчителите й са Министерството на отбраната, Федералната служба за охрана, Службата за външно разузнаване, Министерството на здравеопазването и др. организации. Основното преимущество на системата е нейната защитеност и автоматизираност.