Школа за нови технологии в обучението по руски език стартира във Варненския свободен университет

Школа за нови технологии в обучението по руски език стартира във Варненския свободен университет

Публикувано от:

Седмата международна лятна квалификационна школа за съвременни педагогически технологии в обучението по руски език стартира на 17 август във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”. Събитието се провежда в рамките на международен проект на университета с фонд “Русский мир”, съобщи dariknews.bg.

За седма поредна година фондът подкрепя усилията на Варненския свободен университет, насочени към повишаване на методическата подготовка на младите хора на прага на тяхната професионална реализация като учители по руски език.

Събитието се провежда с подкрепата на Община Варна, Генералното консулство на Руската Федерация във Варна, Руския културно-информационен център в София, Международната асоциация на преподавателите по руски език и литература (МАПРЯЛ), Българската национална мрежа на преподавателите по руски език и култура и Националното издателство за образование и наука “Аз Буки” към Министерството на образованието на Република България.

Традиционно интересът на младите хора към форума е голям. Тази година в Лятната квалификационна школа ще се включат представители на 11 университета от Русия, Сърбия, Беларус, Румъния, Латвия, Киргизстан, Полша и България. В рамките на пет дни Варненският свободен университет се превръща в средище на руския език и култура за студенти и преподаватели от Европа и Азия.

Акцент в програмата са съвременните методи и технологии в обучението по руски език и личностно ориентираният подход. В нея са предвидени лекции, кръгли маси и майсторски класове с участието на преподаватели от Института за руски език и култура на Санкт-Петербургския държавен университет, Руският държавен педагогически университет „Александър Херцен“, както и известни български специалисти.

За своето седемгодишно съществуване форумът е доказал своите предимства като единствената методическа школа в Европа за млади филолози, която предлага актуална научна програма, насочена към прилагането на съвременните педагогически технологии в обучението по руски език. Общо 340 са сертифицираните участници, от тях 180 са чуждестранни.