Шести международен конкурс  за детска рисунка  “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА” – гласуване за III кръг

Шести международен конкурс за детска рисунка “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА” – гласуване за III кръг

Публикувано от:

Приключи гласуването за III кръг на Шестия международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за III круг Шестого международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”
ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 3.1.80 получила 287 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК№ 3.1.80 получил 287 голосов

3.1.80

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 3.1.84 получила 149 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.1.84 получил 149 голосов

3.1.84

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКИ № 3.1.149 получила 123 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.1.149 получил 123 голоса

3.1.149

 

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 3.2.59. получила 226 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 3.2.59. получил 226 голосов

3.2.59

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 3.2.25. получила 112 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 3.2.25. получил 112 голосов

3.2.25

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 3.2.3. получила 20 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.2.3. получил 20 голосов

3.2.3

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 3.3.20. получила 173 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 3.3.20. получил 173 голоса

3.3.20

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 3.3.17. получила 157 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.3.17. получил 157 голосов

3.3.17

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 3.3.22. получила 101 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.3.22. получил 101 голоса

3.3.22