Църквата и миряните почитат Свети Архангел Михаил

Църквата и миряните почитат Свети Архангел Михаил

Публикувано от:

Църквата и миряните почитат днес Свети Архангел Михаил. Измежду есенните празници на православните християни, Архангеловден отстъпва по важност само на Димитровден.

В народните вярвания Архангел Михаил е военачалник на небесното войнство от ангели, който символизира победата на доброто и справедливостта над злото и неправдата. Затова и в църковната иконография той е изобразяван с копие в ръка, тъпчещ с краката си дявола. Според християнската религия, седем са първенствуващите ангели, наречени Архангели, които стоят край Бога и всеки един от тях има своя мисия. Един е „известител на тайните човешки“, друг е „церител на недъзите“, а Архангел Михаил е „пазител на душите и борец против злото“. Затова често е рисуван с огнен меч и копие, с което пробожда дявола. В православната именна традиция няма друг божи хранител с толкова много длъжности: „вожд на небесните сили“, „борец против духовете на тъмнината“, „защитник на християните от дявола“, „предводител на Христовите армии срещу езичниците“, „пазител на нашите души“ и „душевадец“.

Архангел Михаил е пратеник на Бога, който прекъсва земния ни път, той прибира душата на човека. Но преди това да стане, според православната вяра, всеки един от нас — християните, при своето кръщение се дарява от Бога с ангел-пазител, който го предпазва от опасности, беди и скърби, а когато човек съгреши, ангелът е този, който му посочва праведния път.

Но трябва да внимаваме, този ангел не прощава всички наши грехове, той не е принуден да бди над нас вечно. Ако нещо не му хареса, той може да престане да ни закриля и тогава дори Бог не може да ни помогне. Колкото по-праведен е бил човек през времето на земния си път, толкова по-чиста отива душата му при Архангел Михаил.

 

Източник: “Гласове”.