Центробанка на Русия има достатъчно резерви

Центробанка на Русия има достатъчно резерви

Публикувано от:

Русия има достатъчно резерви и гъвкава парична политика, които гарантират финансовата стабилност на страната. Възможното увеличение на лихвения процент в САЩ и непредсказуемите цени на петрола обаче могат да принудят Руската централна банка да се намеси отново, посочи в шестмесечния си доклад институцията.

За да отговори на растящата инфлация и забавящата се икономика, Централната банка на Русия е все по-активна в регулиране на паричната политика през последните месеци, опитвайки да запази финансовата стабилност. Последният доклад на институцията показа, че финансовата система е защитена от съществуващите рискове, но бъдещето изглежда несигурно.

В шестмесечното си изследване регулаторът отбеляза, че през четвъртото тримесечие на 2014 г. и първите три месеца на 2015 г. Русия е преживяла редица рискове за стабилността. Те варират от напълно очаквани, като например понижаване на рейтинга на страната и липсата на чуждестранна валута, до неочаквани, като резкия спад в световните цени на петрола.

“Финансовата система се оказа устойчива на външни шокове, което е свързано с по-доброто регулиране на банковия сектор и динамиката на финансовите пазари през последните няколко години”, заяви централната банка, цитирана от The Wall Street Journal.

Източник: investor.bg.