Фотоконкурс “Русия през очите на българи”

Фотоконкурс “Русия през очите на българи”

Публикувано от:

Във връзка с подготвянето към Новата 2018 година

Посолството на Русия в България обявява конкурс на снимките

„Русия през очите на българи“,

12-те печеливши от които ще бъдат принтирани в сувенирни ястенен календар за 2018 г.
В тази връзка бихме и скали да предложим на Вас и на Вашите читатели
да се включите в инициативата и да изпратите на електронния адрес
info@russia.bg свои работи с бележка «За конкурс», които смятате да бъдат
достойни да заемат място в календара.

Обръщаме Вашето внимание, че
снимките трябва да бъдат направени през последни пет години в Русия и да
са във формат jpeg (с разрешение не по-малко от 300 dpi). Също така Ви
молим да посочите названието на снимката, имената на автора, място и време
на снемане. Снимките се приемат в периода от 9 октомври до 5 ноември т.г.
Освен календара също така предвиждаме да направим изложба на най-
добрите работи в средата на декември, като ги представим в голям формат на
външната стена на територията на Посолството. Гарантираме, че снимките
няма да бъдат използвани никъде, освен за заявената цел, и имената на
автори да бъдат посочени на съответните фотоси и страници на календара.