Сергей Лавров: „Днес всички проблеми се уреждат само чрез компромиси”

Сергей Лавров: „Днес всички проблеми се уреждат само чрез компромиси”

Публикувано от:

Какви качества следва да притежава истинският дипломат? Кои външнополитически сфери са най-актуални днес и по какъв начин се уреждат дипломатическите разногласия?

Рожденият ден на руската дипломация е един прекрасен повод за отговор на тези въпроси. Днес, на 10 февруари, руската дипломация чества професионалния си празник – Деня на дипломатическия работник. 2013 стана триумфална година за Русия на това поприще: предотвратяването на военната интервенция на Запада в Сирия, подписването на споразумение с Иран, Митническият съюз. Като честити празника на колегите си, министърът на външните работи на Руската Федерация Сергей Лавров отбеляза, че този успех се дължи на правилно избрания курс, свободен от агресия и натиск:

– Днес решаването на каквито и да е проблеми в която ида е сфера е възможно само по пътя на компромисите. Това е принципът на нашата външна политика, който още не е приет от всички, но ние настойчиво го лансираме и той придобива все повече и повече привърженици.

Сергей Лавров напомни, че интересите на външната политика не се ограничават само с въпросите на международните отношения и включват всякакви проблеми на социално-икономическото и хуманитарно развитие:

– Това са и проблемите на околната среда, и развитието на съвременните информационни технологии, които директно влияят върху действията на държавите в лансирането на своите интереси на световната арена. Проблемите на Арктика, проблемите на космоса – всичко това са не просто теми за международни дискусии, но и най-важни сфери, където държавите предявяват своите интереси, конкурират за влияние.

Министърът на външните работи на Русия не подмина и въпроса за личните качества на днешния дипломат. Той изтъкна професионализма, ерудицията, информираността не само за положението на световната арена, но и ситуацията в родината:

– Искат се все повече знания по онези задачи, които възникват вътре в страната. Добре е известно, че успехът на външната политика зависи преди всичко от успехите на вътрешното развитие. И днес, когато нито една сфера на човешкия живот не избягва международни дискусии, тази задача придобива един особен смисъл.

Датата 10 февруари не е избрана случайно: на тази дата през 1549 година за първи път се споменава за създадения от Иван Грозни Посолски приказ – нов държавен орган, който отговаря за външните връзки и отношенията с други държави. Тази година празникът се чества за 12-ти път.

.