Семейството на Движение Русофили се увеличи

Семейството на Движение Русофили се увеличи

Публикувано от:

На 3 април 2014г. в с.Смилян се учреди клуб към общинската организация „Русофили”. Присъстващите бяха запознати с Устава и многообразните дейности и инициативи на НДРусофили. Обсъдиха се възможности за нови инициативи на клуба. Членовете избраха за председател на клуба Стефан Василев Митков.

На учредителното събрание присъстваха Костадин Чаталбашев– областен координатор на НД Русофили и20140403-0006 20140403-0007 20140403-0006 20140403-0004 20140403-0003 20140403-0002 20140403-0001 Павлина Марковска- координатор образование и култура.