Световната банка прогнозира рязък икономически спад в Украйна

Световната банка коригира прогнозата си за икономическия спад в Украйна през 2015 г. към рязко влошаване – до -12% от БВП.

Агенция ТАСС съобщава, че тази цифра е посочена в документи, които са били подготвени в края на август месец, когато на Киев бе предоставен заем в размер на 500 млн. долара. Априлските прогнози на Световната банка бяха „по-оптимистични“, -7,5%, а през януари се говореше само за -2,3%.

В коментарите към документа е казано, че „след задълбочаването си през първото тримесечие на 2015 г. спадът през второто тримесечие е станал малко по-умерен“: -17,2% за 1-вото тримесечие срещу -14,7% за второто. Тоест, -16% средно за първата половина от 2015 г.

„Спадът обхвана всички сектори, включително и селското стопанство. Промишленото производство за първата половина от годината е спаднало с 20,5%, заради продължаващия конфликт в индустриалния изток на страната“, посочват експертите от Световната банка.

Авторите на документа смятат, че през втората половина на 2015 г. темповете на икономическия спад ще се забавят, „благодарение на ниската статистическа база, предвид дълбокия спад през втората половина на 2014 г.“.

„Очаква се широкообхватен спад, особено в металургията и рудодобива, които са най-силно засегнати от конфликта, – допълват експертите. – Търговията на дребно по-скоро ще се съкрати още повече, заради забележимото намаляване на реалния разполагаем доход, предизвикано от рязкото повишаване на тарифите, обезценяването на валутата и понижаването на реалните печалби. Проблемите в банковия сектор, както се и очаква, ще се запазят. В съчетание със свиването на ликвидността предвид установената монетарна политика, това ще означава по-нататъшно намаляване на кредитирането на икономиката“.

Един от главните външнотърговски проблеми на Украйна е „понижаването на стокооборота с Русия, която по традиция е ключов пазар за износ“, смятат финансистите. Световната банка очаква ускоряване на темповете на инфлация през тази година, като тя ще се запази доста висока и през 2016 г., заради ръста на тарифите.

„Заради понижаването на курса на валутата и увеличаването на тарифите средната инфлация за периода, както се и очаква, ще се увеличи през 2015 г. до 50%“, се посочва в документа.

error: Съдържанието ни е авторско!