“Свети Пантелеймон” – църквата на прокудените белогвардейци