РУСОФИЛИТЕ В СОФИЯ ИЗБРАХА ГРАДСКИ СЪВЕТ

РУСОФИЛИТЕ В СОФИЯ ИЗБРАХА ГРАДСКИ СЪВЕТ

Публикувано от:

На 13. 12. 2018г. в заседателната зала на „Славянско дружество в България” се проведе събрание на районите организации и клубове на НДР за учредяване на Градски съвет.

В присъствието на Председателя на Движението Николай Малинов, Зам. председателя Милен Чакъров и членовете на Националния Съвет Георги Дуков, Бойко Митов, Пламен Петрушков, Росица Младенова, Станил Станилов, Иван Таков, Пенчо Зулчев, Иван Ковачев, Крум Лазаров, Георги Димов, Марин Грозданов,  делегираните представители на  на районни организации и клубове избраха Градски съвет от 28 членове и  Изпълнително бюро, в състав от 13 членове. За  председател на ГС беше избран Иван Таков-член на НС на НДРусофили, общински съветник в СОС.

Takov2

При сформирането на ИБ се прие препоръката на НС на НДРусофили изборът да се основава на  приемственост между поколенията, разнообразието на опита и постепенното подмладяване на кадрите. Така в състава на ИБ бяха избрани, както учредители и дългогодишни деятели на движението, като Пенчо Зулчев, така и делови и просветни дейци, общински съветници и други.

В срок до 15.01.2019г. ИБ трябва да разпредели функциите и дейностите между членовете си.

Събранието възложи на ИБ да организира до края на 2019г. изграждането на  организации и клубове на НДР във всички столични райони.

Николай Малинов информира за проведения Национален съвет на 08. 12. 2018г. и приетите решения за актуализиране на програмните документи и Устава.