Руски депутати ще подкрепят българския опит в изучаването на езика на Пушкин в детските градини

Руски депутати ще подкрепят българския опит в изучаването на езика на Пушкин в детските градини

Публикувано от:

 

Популяризирането и изучаването на руски език  в българските детски градини е уникален опит, който следва да бъде подкрепен и насърчен. Такъв е бил акцентът в разговора между Николай Малинов – председател на НД „Русофили“, и Сергей Гаврилов – председател на Комитета по развитие на гражданското общество и въпросите на обществените и религиозните обединения в руската Държавна дума.

Николай Малинов с председателя на Комитета по развитие на гражданското общество и въпросите на обществените и религиозните обединения в руската Държавна дума Сергей Гаврилов.

Николай Малинов с председателя на Комитета по развитие на гражданското общество и въпросите на обществените и религиозните обединения в руската Държавна дума Сергей Гаврилов.

По инициатива и с организационната помощ на движение „Русофили“ в момента в България работят над 400 групи за изучаване на руски език в детските градини. Руските депутати са впечатлени от мащаба и добрите резултати на тази дейност и са изразили готовност да подпомогнат усилията на НД „Русофили“ за нейното утвърждаване и разширяване.

В Москва Николай Малинов е провел срещи също с председателя на Комитета по международни въпроси на Думата Леонид Слуцкий, със зам.-председателя на Комитета по международни въпроси  на Съвета на федерацията (горната камара) на руския парламент Андрей Климов, както и с председателя на групата за приятелство с България в Държавната Дума Александър Василенко. В разговорите са обсъдени широк кръг въпроси на българо-руските отношения и по-специално ролята на гражданското общество и неправителствените организации за укрепване и разширяване на сътрудничеството.

Дружеска среща на Николай Малинов с председателя на групата за приятелство с България в руската Държавна дума Александър Василенко.

Дружеска среща на Николай Малинов с председателя на групата за приятелство с България в руската Държавна дума Александър Василенко.