Руски биолози откриха нови свойства на имунитета на бактериите

Руски биолози откриха нови свойства на имунитета на бактериите

Публикувано от:

Руски учени от Сколковския институт за наука и технологии откриха нови особености при функционирането на системата CRISPR-Cas, отговаряща за имунитета на бактериите, съобщава ТАСС.

CRISPR е абревиатурата на Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Става дума за участъците от ДНК при бактериите, в които еднакви последователности се редуват с уникални. CRISPR е част от системата за защита на бактериите от вируси, в която уникалните последователности съдържат информация за вирусните гени. Докато Cas, това са ферменти, които разпознават CRISPR и разрушават чуждородните гени. CRISPR-Cas се явява система за адаптивния имунитет при бактериите, своеобразна база-данни, в която се съхранява информация за всички срещнати от бактерията вируси. Тя позволява на бактериите да изработват устойчивост спрямо вирусите и да я предават на своето потомство.

Участъците на вирусните гени, по които имунната система разпознава вирусите, попадат в ДНК на бактериите и в CRISP в рамките на процес, наречен адаптация. В хода на адаптацията ферментите на бактериите изграждат малка част, образец на вирусната ДНК в CRISP, за да могат след това ферментите CAS да разпознаят тези участъци и да разрушават гените на вирусите. Ако в бактерията попадне вирусна ДНК, част от която се пази в CRISP, белтъците на CAS я разрушават. Ако чуждородна ДНК е неизвестна на бактерията, тръгва процес на адаптация – ферментите попълват CRISP в новият участък с чужда, вирусна ДНК.

По рано се считаше , че ако чужда ДНК напълно съответства на тази, която вече се съхранява в CRISPR, адаптацията не стартира. В своето изследване учените от Сколковския институт доказаха, че нещата не стоят по този начин. Те проучили адаптацията на E-coli и се оказало, че дори при пълно съответствие на ДНК стартира адаптация, 10 пъти по-ефективна, като при неразпознат вирус