Руският гигант „Росатом” разкри какво се случва с АЕЦ „Козлодуй”

Руският гигант „Росатом” разкри какво се случва с АЕЦ „Козлодуй”

Публикувано от:

На 17 и 18 август 2016 г. се състоя заседание на Управляващия комитет по проектите за удължаване срока на експлоатация на Пети и Шести енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ до 60 години. В срещите взеха участие ръководството на АЕЦ „Козлодуй“ и представители на консорциума „АО „Росатом Сервис“ – АО „Концерн Росенергоатом“ – „Electricite de France“, който изпълнява дейностите по Пети енергоблок.На съвещанието участваха още и представители на АО ОКБ „Хидропрес“, компания от машиностроителното подразделение на „Росатом“ – „Атоменергомаш“, и на консорциума „Риск Инженеринг“ АД – АО „Русатом Сервис“, който изпълнява дейностите по удължаване срока на експлоатация на Шести енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“, заявиха от консорциума.

На 17 август участниците в срещата обсъдиха въпросите по проекта за удължаване срока на експлоатация на Шести енергоблок. Разгледани бяха текущият статус на изпълнението на дейностите по проекта, актуалният план-график, както и състоянието на готовност на участниците за обследване на техническото състояние на оборудването и тръбопроводите за предстоящия планов ремонт през октомври-ноември 2016 г. Участниците отбелязаха, че проектът се реализира в съответствие с утвърдения график.

На 18 август на съвещанието бяха представени резултатите от изпълнените дейности по проекта за удължаване срока на експлоатация на Пети енергоблок по всички направления – оборудване и тръбопроводи на реакторната установка, топломеханично оборудване на първи и втори контур, дизел-генераторите, транспортно-технологичното оборудване, строителните конструкции на сградите и съоръженията.

Участниците в срещата отбелязаха, че независимо от крайно свитите срокове на проекта компанията АО ОКБ „Хидропрес“ предсрочно е завършила дейностите по обосновка на здравината и разработката на заключенията относно остатъчния ресурс на оборудването и тръбопроводите на реакторната установка. Резултатите от работата на ОКБ „Хидропрес“ бяха високо оценени от представителите на АЕЦ „Козлодуй“ и Electricite de France.

На съвещанието бе обсъден и планът за заключителните мероприятия по проекта. Управляващият комитет подчерта, че високото ниво на взаимодействието между АЕЦ „Козлодуй“ и консорциума „АО „Русатом Сервис“ – АО „Концерн Росенергоатом“ – „Electricite de France“ е помогнало за успешното и своевременно изпълнение на всички дейности за удължаване срока на експлоатация на Пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“.

Договорът между АЕЦ „Козлодуй“ и консорциума „АО „Русатом Сервис“ – АО „Концерн Росенергоатом“ – „Electricite de France“ за изпълнение на дейностите по разработване на обосновката на удължаване срока на експлоатация на Пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ бе подписан на 29 септември 2014 г.

Договорът между АЕЦ „Козлодуй“ и консорциума „АО „Русатом Сервис“ – „Риск Инженеринг“ АД“ за изпълнение на дейностите по разработване на обосновката за удължаване срока на експлоатация на Шести енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ до 60 години бе подписан на 28 януари 2016 г.