Русия стремително увеличава резервите си на злато

Русия стремително увеличава резервите си на злато

Публикувано от:

Озовавайки се под напора на западните икономически санкции, Русия с ускорено темпо увеличава резервите на злато. До този извод стигна голяма част от експертите, съобщи „Россия 24”.

И този извод намира своето потвърждение от последните данни на Международния валутен фонд, в чийто отчет се казва, че резервите на злато в Централната Банка на Русия са достигнали до 1104 хиляди тона (5.5 милиона. унции).

Почти същите цифри са приложени и в официалния отчет на руската банка.

Стремителния ръст на златни резерви изведе Русия на 6-то място по отношение на валутните резерви в света, като задмина Китай – 1054,1 тона и Швейцария – 1040 тона.

За сравнение – през 2009 година обемът на руския златен резерв е едва 550 тона, а само за 5 години Русия успя да удвои тази цифра.

Продължаването на натрупването на руските официални златни резерви, вероятно е част от една стратегия на диверсификация на резервите. Както е известно, златото се използва от всички световни банки в качество на най-ликвиден актив наред с валутните активи (долари, евро).

Редица експерти предполагат, че заплахата от взаимните санкции от страна на ЕС и САЩ, се е превърнала за Централната Банка на Русия в катализатор за процеса на разрастване именно на златния резерв, а не на валутен.