Русия ратифицира присъединяването на Крим

Русия ратифицира присъединяването на Крим

Публикувано от:

Москва. На извънредно заседание Съветът на Руската Федерация (горната камара на парламента) ратифицира договора за приемане на Крим и Севастопол. В рамките на закона се установява преходен период до 1 януари 2015 г., в течение на който трябва да бъдат разрешени всички въпроси, свързани с интеграцията в икономическата, финансовата, кредитната и правната система на Русия.

 

За ратификация на документа са гласували 443 депутати, само един е гласувал “Против”.

 

Договорът беше подписан в Кремъл на 18 март от руския президент Владимир Путин, председателя на Държавния съвет на Крим Владимир Константинов, премиера на Крим Сергей Аксьонов и кмета на Севастопол Алексей Чалий.

 

Съгласно договора, считано от 18 март, гражданите на Украйна и лицата без гражданство, постоянно пребиваващи към този момент на територията на Крим и на Севастопол, се признават за граждани на Руската Федерация. Онези, които не искат да получат руско гражданство, имат един месец, за да заявят това.

 

Крим и Севастопол получават статута на република и на град с федерално значение.

 

Държавни езици в Крим стават руският, украинският и кримско-татарският. Органите на военното управление и военните формирования на Крим ще осъществяват дейността си в съответствие със законодателството на Руската Федерация до уреждане на въпроса за включването на тези органи и формирования в състава на руските въоръжени сили, на други войски, на други военни формирования и на други органи или за тяхното реформиране или разформироване.

 

Предполага се, че до 2015 г. данъците в Крим ще постъпват в неговия бюджет. Русия ще оказва финансова подкрепа на Крим и Севастопол в съответствие със закона за федералния бюджет за 2014 г. и плановете за 2015 г. – 2016 г.

 

До 1 януари 2015 г. в Крим и Севастопол ще има преходен период, през който да бъдат уредени въпросите за интегриране на новите субекти в икономическата, финансовата, кредитната и правната система на Руската Федерация и в системата на органите на държавната власт на Русия.

 

През преходния период ще бъдат уредени и въпросите за изпълняването на военните задължения и за военната служба на територията на Крим и в Севастопол. До изтичането на този срок наборниците от Крим и Севастопол ще отбиват военната си служба към Руската Федерация на територията на полуострова.

 

Избори за органи на властта в Крим и Севастопол ще се състоят във втората неделя на септември на 2015 г. Дотогава властта ще се упражнява от Държавния съвет – парламента на Крим и от правителството на Крим, както и от законодателното събрание на Севастопол.