Русия притиска САЩ на пазара на пшеница

Русия притиска САЩ на пазара на пшеница

Публикувано от:

Русия и САЩ – двете най-големи държави износителки на пшеница – се сблъскват челно в борбата за клиенти вече не само в Африка, но и на традиционните американски пазари. И по-точно, Мексико предпочита руската пред американската пшеница.

Русия вече 15 години методично усилва позициите си на световния зърнен пазар, завладявайки дял от лидера – САЩ. През последните пет години тази тенденция се превръща в още по-ясно изразена, а сега сериозно се ускори. Руската пшеница стана предпочитана дори и за някои традиционни купувачи на американската.

Ярък пример за това е Мексико, която съкрати вноса си от пшеница от северноамериканските си съседи със 7,5 % през миналата година, а продажбите от началото на текущата пазарна година (от 1 юни 2015 г.) паднаха с 29 %. Черноморският регион (където главният играч е Русия, заедно с Украйна) увеличи процента си на мексиканския пазар от нула на 12 % през последните две години.

За 11 месеца от текущия сезон 2014/2015 г. в Мексико са внесени 406 тона руска пшеница. Това е един път и половина повече от предишния сезон. А преди това Русия не доставяше пшеница в Мексико.

За 15 години Русия като част от основните страни-износителки се премести от шесто на трето-четвърто място, с неголяма разлика от Франция, САЩ и Канада.

Делът на САЩ на световния пазар на зърно е намалял от 30% през 2008 г. на 16%. Русия, точно обратното, е увеличила дела си на пазара на пшеница до 13,6% през 2014/2015 г., докато през първата половина на 2000-те нейния дял не надвишаваше 9%. До 2020 г. се планира делът на доставките на руска пшеница и ечемик да достигне 20 % от световния пазар.