Русия популяризира инженерните професии сред младежите

Русия популяризира инженерните професии сред младежите

Публикувано от:

Още от тази година в Русия започва изпълнението на мерки, чиято цел е да повиши популярността на инженерните професии сред младежите. Това става ясно от публикувана на сайта на руското правителство наредба, пише investor.bg .

Целта е да бъдат създадени условия за устойчиво професионално развитие. От правителствената пресслужба на Русия припомнят, че с одобрените конкретни мерки се изпълнява и указ на президента от 2012 година, според който до 2020 година висококвалифицираните работници в страната трябва да бъдат поне 1/3 от квалифицираните служители.

Финансовото обезпечение по одобрените мероприятия ще бъде грижа на федералните институции, които ще се ангажират с организирането им – Министерството на образованието и науката, Министерството на труда, Федералната агенция за младежта и други организации. Плановете са мерките да обхванат към 600 хил. младежи.

Сред предвидените мерки от правителството в тази насока са реализацията на проект за дуално обучение, както и мероприятия, които да помогнат за професионалната ориентация на младежите на възраст между 14 и 18 години.

Ще бъдат организирани олимпиади, състезания и научни кръжоци в училищата. От края на 2016 година на учениците ще бъдат правени презентации относно „Моята бъдеща професия“. Планира се да бъде организиран и музикално-поетически конкурс под надслов „Железопътната линия – моя съдба“, както и конкурс за есе „Бъдещата ми професия“.

Ще бъдат организирани и общодържавни научно-практически конференции за млади специалисти, както и създаването на информационен портал „Работа в Русия“.

Интересът на студентите също ще бъде привличан с различни конференции и конкурси. Ежегодно ще се провеждат конференции за младите учени и специалисти под надслов „Бъдещето на машиностроенето в Русия“ и „Инженерното бъдеще“.

Припомняме, че преди седмици български преподаватели алармираха, че от няколко години и в България се отчита намаляване на интереса към класически машинни специалисти. Това изправя страната ни пред реалната опасност след няколко години да останем без специалисти в области като машиностроене, топло- и електротехника.

Препоръките на нашите преподаватели също бяха да се обърне внимание на средното образование и профила на средните училища в страната. Повечето от тях са езикови или математически гимназии, предлагащи разширено изучаване на информатика. Липсват обаче електротехническите специалности, например.