Русия и САЩ продължават сътрудничеството за осигуряване на глобална ядрена сигурност

Русия и САЩ продължават сътрудничеството за осигуряване на глобална ядрена сигурност

Публикувано от:

Русия и САЩ носят специална отговорност за осигуряване на безопасността и съхранението на ядрените материали и надеждната им физическа защита, за предотвратяването на тяхното попадане в ръцете на терористични организации. Това се посочва в позицията на руската държавна корпорация “Росатом”.

По-конкретно, 14 държави са върнали на Русия свежо и облъчено гориво виксокообогатено с изотопа U-235 от изследователски реактори. С това е отстранен риска от несанкционирано използване на тези материали, включително и риска от потенциална терористична заплаха. Общо от 2002 г. в Русия са върнати 2136 кг високообогатено ядрено гориво, което би било достатъчно за производство на около 85 ядрени оръжия. Това сътрудничество ще продължи и по-нататък – Русия планира да върне свежо и високообогатено облъчено гориво от Узбекистан, Казахстан и Полша.

Трябва да се отбележи, че днес Русия е единствената страна, която е разредила (обработила) 500 метрични тона високообогатен уран до нивото на енергиен уран (или нискообогатен уран, използван в гражданската ядрена енергетика). Тази програма значително намалява качеството на оръжейния материал в глобален мащаб (този материал би бил достатъчен за производството на 20 000 ядрени оръжия). Американската страна трябва да направи подобна стъпка.

Припомняме, че тези и други партньорски програми се ръководят от работна група по ядрена енергетика и ядрена сигурност в рамките на руско-американска президентска комисия. Но през март 2014 г. Държавният департамент на САЩ със съобщение на свой сайт ни уведоми за преустановяване на дейността в рамките на този, по наше виждане, много ефективен механизъм.

Също така по инициатива на американската страна през май 2014 г. бе преустановено изработването на плана за работа между националните лаборатории на САЩ и предприятията от ядрения отрасъл на Русия в рамките на Междуправителственото споразумение за научно-техническо сътрудничество в ядрената сфера, подписано през септември 2013 г. във Виена.

Русия стриктно спазва всички международни норми и правила за осигуряване на ядрена и радиационна сигурност, както и за физическата защита на ядрените установки и материали на своята територия. Всички необходими дейности са административно и финансово осигурени от правителството на Русия.
Ние сме твърдо убедени, че използването на ядрената енергия е стратегическа област, която има много дълъг жизнен цикъл. Тя не може и не трябва да зависи от ситуационните изменения на политическата конюнктура.
Ние ще бъдем готови за възобновяване на сътрудничеството, когато за това бъде готова и американската страна – разбира се на основата на равноправие, взаимна изгода и взаимно уважение./ ТАСС