Rusatom Overseas подписа Меморандум за разбирателство с Руско-китайския инвестиционен фонд за регионално развитие

Rusatom Overseas подписа Меморандум за разбирателство с Руско-китайския инвестиционен фонд за регионално развитие

Публикувано от:

 

На 8 август в Москва бе подписан Меморандум за разбирателство между управляващата компания на Руско-китайския инвестиционен фонд за регионално развитие и Rusatom Overseas (дъщерна компания на „Росатом“).

От руска страна документа подписа президентът на Rusatom Overseas Евгений Пакерманов, а от китайска – председателят на Руско-китайския инвестиционен фонд за регионално развитие Ван Фън. Подписването бе в присъствие на съветника на президента на Руската федерация по въпросите на регионалната икономическа интеграция Сергей Глазев и първия заместник генерален директор и директор на Блока за развитие на международния бизнес на руската корпорация „Росатом“ Кирил Комаров.

Споразумението предполага взаимоизгодно сътрудничество за развитие и осигуряване на финансова подкрепа в различни съвместни направления на дейностите в областта на атомната енергия.  По-конкретно се предвижда партньорство в рамките на изграждането на АЕЦ с руски дизайн в трети страни, добив и преработка на минерални суровини за ядрената промишленост в Русия и други иновационни разработки.

„Това споразумение за нас е важна крачка от гледна точка на развитието на руско-китайското сътрудничество и ние смятаме в бъдеще да го укрепваме по всички направления“, подчерта президентът на Rusatom Overseas Евгений Пакерманов.

„Русия и Китай са бързоразвиващи се пазари с големи инвестиционни възможности. Създаването на Фонда извежда търговско-икономическите отношения между Русия и Китай на ново ниво на инвестиционно-технологично партньорство. Отвореността на Русия за китайски инвеститори е стратегическо решение, което днес е доказало своята ефективност за руската икономика“, отбеляза председателят на Руско-китайския инвестиционен фонд за регионално развитие Ван Фън.

Страните се договориха и за разработване на точен и прозрачен механизъм за използване на инвестираните средства.

 Справка:

Rusatom Overseas е дъщерна компания на руската корпорация „Росатом“, отговорна за придвижване на чуждестранните пазари на интегрираното предложение на компанията за проекти за изграждане на АЕЦ и центрове за ядрена наука и технологии. Ключови задачи на компанията са ръстът на чуждестранния поръчков портфейл на предприятията на „Росатом“ и запазването на лидерските позиции на Русия на глобалния ядрен пазар.

Руско-китайския инвестиционен фонд за регионално развитие (ИФРР) бе създаден през 2017 г. за вдигане на нивото и разширяване на сферата на руско-китайското търговско-икономическо сътрудничество. ИФРР осъществява преки инвестиции във водещи и перспективни руски компании заедно с водещи световни инвеститори. Управляващата компания на ИФРР е регистрирана в Москва.