Росатом взе участие в конференцията ENSREG

Росатом взе участие в конференцията ENSREG

Публикувано от:

На 28 юни в Брюксел беше открита четвъртата конференция на Европейската група за регулиране на ядрената безопасност (ENSREG). Едно от най-важните мероприятия за енергийния отрасъл в Европа събра ключовите играчи от страните на Европейския съюз и от международни организации, както и представители на съседни държави, съобщиха от  Департамента по комуникации на „Росатом“.

В откриващата сесия взеха участие вицепрезидентът на Европейската комисия Марош Шевчович, генералният директор на Центъра по радиационна безопасност на Финландия (STUK) Петери Тиипана, президентът на ENSREG Пиер-Франк Шеве, заместник генералният директор на МААЕ Хуан Карлос Лентихо, първият заместник генерален директор на Държавна корпорация „Росатом“ Кирил Комаров и изпълнителният директор по ядрена и топлинна енергетика на EDF Доминик Миниер.

При откриването на конференцията вицепрезидентът на Европейската комисия Марош Шевчович подчерта важната позиция, която заема ENSREG при обезпечаването на ядрената безопасност в Европейския съюз и съседните му страни. „ENSREG ще играе решаваща роля при изпълнението на директивите за ядрена безопасност и ще указва пътя, по който да се постигнат практически подобрения в това отношение. ENSREG пълноправно участва в провежданите тематични експертни прегледи в съответствие с директивите за управление на остаряващите атомни електроцентрали.“

В своето изложение Кирил Комаров оцени високо усилията на ENSREG за развитието на атомната енергетика в Европейския съюз и извън неговите граници. Подчерта още, че принципите на „Росатом“ са насочени към обезпечаване на максимална физическа и радиационна безопасност на атомните обекти и необходимостта от развитие на международно сътрудничество в тази област. „Няма съмнение, че мащабните проекти, които обезпечават енергийното снабдяване на Русия и Европейския съюз, и екологичната безопасност трябва да бъдат предмет на съвместно изучаване и обсъждане. Убедени сме, че не само въпросите за ядрената безопасност, но и глобалните екологични предизвикателства и проблемите на устойчивото развитие, пред които е изправен секторът, са изключително перспективни сфери за взаимен диалог“, заяви Комаров. Той изрази и надежда, че скоро ще се възобнови дейността на съвместната работна група за ядрена енергетика между Русия и ЕС.

В мероприятието взеха участие близо 300 експерти от 30 страни, международни експерти и отговорни лица, които взимат решения в областта на ядреноенергийния отрасъл, представители на големи енергийни компании. По време на двудневната програма на конференцията на ENSREG участниците обсъдиха важните за сектора въпроси като управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивните отпадъци, лицензирането и продължаването на срока на експлоатация на ядрени обекти, контрола над веригата за доставка на електроенергия и други ключови теми.