Резервите на Русия се увеличиха с 8 млрд. долара

Резервите на Русия се увеличиха с 8 млрд. долара

Публикувано от:

Златните резерви на Русия за седмицата от 20 до 27 март са се увеличили с почти 8 млрд. долара, от 352,9 на 360,8 млрд. Това се посочва в данните, предоставени от Централната банка на страната.

Резервите на Русия растат втора поредна седмица след четиримесечен спад. През февруари те се съкратиха до минимума от 2009 г. (376,2 млрд. долара).

Обемът на златните резерви нараства на фона на укрепването на рублата.

На 23 декември 2014 г. стана известно, че златният резерв на Русия се е увеличил с близо 19 тона, като достигна 1187,5 тона и това е максималният показател за последните 20 години.

Международните резерви на Русия представляват високоликвидни чуждестранни активи, с които централната банка и правителството разполагат към отчетната дата. Международните резерви се състоят от монетарно злато, специални права на тираж (СПТ) – валутата на Международния валутен фонд (МВФ), резервна позиция в МВФ и златен резерв.