Регламент на Международния конкурс за млади рецитатори „Жива класика” – 2014

Регламент на Международния конкурс за млади рецитатори „Жива класика” – 2014

Публикувано от:

Регламент на Международния конкурс

за млади  рецитатори „Жива класика” – 2014

 1. 1.                 Общи положения

1.1.         Международният конкурс за млади рецитатори „Жива класика” (по-нататък наричан Конкурс) е мероприятие със състезателен характер за четене на глас (рецитиране) на откъси от прозаически произведения на руски и други автори. В рамките на Конкурса на участниците се предлага да прочетат откъс от избрано от тях прозаическо произведение на руски език.

 1. 2.                 Участие в конкурса

2.1.         В Конкурса могат да участват ученици от шести клас на средните училища, в които преподаването се осъществява на руски език.

2.2.         Участието в Конкурса е безплатно.

 1. 3.                 Цели и задачи на конкурса

3.1.         Популяризиране на четенето сред децата.

3.2.         Разширяване на читателския кръгозор на децата.

3.3.         Развитие у децата на навици за адекватно възприятие на печатна информация.

3.4.         Възраждане на традициите за семейно четене.

3.5.         Повишаване на обществения интерес към библиотеките.

3.6.         Повишаване на нивото на грамотност на населението.

3.7.         Търсене и подкрепа на талантливи деца.

3.8.         Повишаване на интереса към съвременната руска литература сред децата и младежите.

3.9.         Популяризиране на руския език и руската култура в чужбина.

 1. 4.                 Организация и провеждане на конкурса

4.1.         Организатор на конкурса е Фондацията за конкурс за млади рецитатори „Жива класика”.

4.2.         Конкурсът се провежда под патронажа на Министерството на образованието и науката на Руската Федерация, Министерството на културата на Руската Федерация, Федералната агенция за печат и масови комуникации, Правителството на Москва.

4.3.         Организацията и провеждането на Конкурса се осъществяват от Организационен комитет (по-нататък наричан Организационен комитет) и жури, в състава на което влизат представители на Министерството на образованието и науката на Руската Федерация, Министерството на културата на Руската Федерация, Федералната агенция за печат и масови комуникации, Правителството на Москва, Фондацията за конкурс за млади рецитатори „Жива класика”, учители по руски език и литература от средните училища, писатели, библиотекари, дейци на културата и изкуството, обществени дейци.

4.4.         Организацията и провеждането на Конкурса в субекти на Руската Федерация и в чужбина се осъществяват от организационни комитети и жури, формирани по места от представители на Комитетите (отделите) за образование и наука и Комитетите (отделите) за култура на субекти на Руската Федерация (други страни), учители по руски език и литература в средните училища, писатели, библиотекари, дейци на културата и изкуството, обществени дейци.

4.5.         Конкурсът се провежда в няколко етапа: училищен етап (място на провеждане – училищата), общински етап (място на провеждане – районните детски библиотеки), регионален етап (място на провеждане – библиотеки, книжарници, културни центрове); национален финал (място на провеждане – един от столичните театри), международен финал (място на провеждане – Москва).

4.6.         Конкурсът се провежда за всички желаещи, без предварително отсяване. Отказ за участие в Конкурса, както и принудително включване в Конкурса са недопустим.

4.7.         При нарушаване на правилата за провеждане на Конкурса с решение на Организационния комитет / Регионалните (националните) организационни комитети (участници / група участници) може да бъде отказано участие в Конкурса.

4.8.         По време на конкурсните състезания могат да се използват откъси от всякакви произведения на руски и други автори (не влизащи в учебната програма по литература), рецитирани по памет или с използване на печатен текст. Времетраенето на изпълнението на всеки участник е до 5 минути. По време на изпълнението могат да се използват музикален съпровод, декори, костюми. Участникът няма право да използва запис на глас. Всеки участник в Конкурса излиза на сцената самостоятелно и по време на изпълнението няма право да се възползва от помощта на други лица.

4.9.         Заявка за участие в Конкурса може да бъде подадена от училищния преподавател или библиотекар.

4.10.    Заявките се подават в Регионалния (националния) организационен комитет от 1 ноември до 1 февруари.

 1. 5.                 Срокове и етапи за провеждане на конкурса

Училищен етап – от 1 до 15 февруари.

Общински етап – от 1 до 15 март.

Регионален етап – 23 април (на Световния ден на книгата и авторското право).

Национален финал – 1 юни (на Международния ден за защита на детето).

Международен финал – 6 юни (на Международния ден на руския език).

 1. 6.                 Оценка на изпълненията

6.1.         Изпълненията се оценяват по следните параметри:

 • избор на текст от произведение;
 • грамотна реч;
 • артистичност на изпълнението;
 • дълбочина на проникване в образната система и смисловата структура на текста.

6.2.         Оценка на изпълнението на участника се дава по 10-балната система.

 1. 7.                 Награждаване

7.1.         Всеки участник в конкурса получава свидетелство за участие.

7.2.         Победители в училищния етап на Конкурса са тримата участници, събрали най-голямо количество точки. Те получават диплома „Победител в училищния етап на Международния конкурс за рецитатори „Жива класика” и книги. Победителите в училищния етап участват в общинския етап от Конкурса.

7.3.         Победители в общинския етап от конкурса са тримата участници, събрали най-голямо количество точки. Те получават диплома „Победител в общинския (районния) етап от Международния конкурс за млади рецитатори „Жива класика” и ценни награди. Победителите в общинския етап участват в регионалния етап от конкурса.

7.4.         Победители в регионалния етап от конкурса са тримата участници, събрали най-голямо количество точки. Те получават диплома „Победител в регионалния етап от Международния конкурс за млади рецитатори „Жива класика” и ценни награди. Победителите в регионалния етап участват в Националния финал.

7.5.         Победители в Националния финал са тримата участници, събрали най-голямо количество точки. Те получават медали от Конкурса, ценни награди и пътуване в Москва за участие в международния финал на Конкурса.

7.6.         Победители в Международния финал са петимата участници, събрали най-голямо количество точки. Те получават медали от Конкурса, ценни награди и екскурзии.